top of page

Chính Sách

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Deliany hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao.

Chính Sách Giao Hàng

Tất cả đơn hàng tại Deliany đều được thực hiện dựa trên số lượng hàng hóa hiện có. Nếu trong đơn của bạn có sản phẩm đã hết hàng vào thời điểm order, Deliany sẽ thông báo và đổi hoặc hoàn trả số tiền tương ứng của cả đơn hàng.

Chính Sách Kiểm Hàng

Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra và so sánh các sản phẩm/hàng hóa nhận được trong kiện hàng DELIANY gửi với các sản phẩm trong đơn hàng khách yêu cầu.

Chính Sách Thanh Toán

Mọi đơn hàng tại Deliany đều phải phụ thuộc vào số lượng hàng hóa hiện có. Nếu trong đơn hàng của bạn có sản phẩm đã hết hàng tại thời điểm order, Deliany sẽ thông báo và hoàn tiền toàn bộ giá trị đơn hàng cho bạn.

Chính Sách Đổi Trả

Vì đặc thù là món ăn tươi sống dùng ngay, không thể lưu giữ lâu, DELIANY chưa thể hỗ trợ Khách hàng đổi trả trong trường hợp Khách hàng đặt nhầm món, nhầm số lượng món, hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng sau khi nhận món.

bottom of page