top of page
< Back

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Deliany hiểu rằng Quý Khách Hàng rất quan tâm đến việc những thông tin cá nhân mà bạn đã tin cậy cung cấp cho chúng tôi được bảo mật và sử dụng ra sao. Deliany rất trân trọng sự tin tưởng đó và cam kết rằng những thông tin này sẽ được chúng tôi nỗ lực tối đa để bảo mật. Deliany đảm bảo sẽ sử dụng thông tin khách hàng một cách hợp lý, có cân nhắc để không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ và đem lại cho Quý Khách Hàng những trải nghiệm thú vị khi mua sắm tại trang web chúng tôi.


1.Chính sách bảo mật thông tin

1.1. Mục đích áp dụng


Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website https://deliany.co/ thuộc quyền sở hữu của Công ty Công Ty Cổ Phần Cloud Food System sau đây gọi chung là “Deliany”).

Chính Sách này mô tả cách Deliany tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Deliany (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng thực hiện giao dịch trên Deliany được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách. Phiên bản sửa đổi, bổ sung Chính Sách này (nếu có) sẽ có hiệu lực sau 5 ngày kể từ ngày việc sửa đổi, bổ sung Chính Sách được thông báo trên Deliany.


1.2. Quy định cụ thể

a. Về việc thu thập thông tin

 • Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch tại Deliany, Quý Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin như: email, họ tên, số điện thoại, địa chỉ và một số thông tin khác.

 • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Deliany không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo.

 • Chúng tôi cũng lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập trên website hoặc gửi đến Deliany. Những thông tin đó sẽ được sử dụng cho mục đích phản hồi yêu cầu của khách hàng, nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ và liên lạc với bạn khi cần.

 • Ngoài ra, các thông tin giao dịch gồm: lịch sử mua hàng, giá trị giao dịch, phương thức vận chuyển và thanh toán cũng được Deliany lưu trữ nhằm giải quyết những vấn đề có thể phát sinh về sau.

b. Về việc lưu trữ và bảo mật thông tin riêng

 • Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Deliany, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Deliany, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán Payme bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS.

 • Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được đối tác cổng thanh toán của Deliany bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế. Deliany không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập thông tin của Khách Hàng trên website của Deliany.

 • Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho phép thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ và/hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu giữ hoặc kiểm soát bằng cách gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ email hello@deliany.co, chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, việc bạn rút lại sự cho phép của bạn có thể đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không thể tiếp tục cung cấp các Dịch vụ đến bạn và chúng tôi có thể cần phải chấm dứt mối quan hệ hiện tại giữa bạn và/hoặc hợp đồng mà bạn có với Chúng tôi.

c. Về việc sử dụng thông tin khách hàng


Deliany có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:

 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Deliany

 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Deliany

 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Deliany

 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.


d. Bảo mật thông tin khách hàng


Deliany dùng "Cookie" để giúp cá nhân hóa và nâng cao tối đa hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Quý khách.

Chúng tôi cũng cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin khách hàng, không bán hoặc chia sẻ thông tin khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa chúng tôi với Qu‎ý khách hàng chiếu theo Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Deliany


e. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng

 • Deliany không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Deliany cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).

 • Ngoài các trường hợp nêu trên, Deliany sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi phải tiết lộ Thông Tin Khách Hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, Deliany cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

Nó chắc chắn không bao gồm việc bán, chia sẻ dẫn đến việc làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Deliany


f. Về việc xoá tài khoản Deliany

Để yêu cầu xóa tài khoản Deliany của bản thân, vui lòng đăng nhập tài khoản Deliany trên Ứng dụng Deliany (Android iOS).

 1. Chọn biểu tượng ☰ truy cập nhanh menu ở góc trái màn hình > Edit > Delete Account. (screenshot)

 2. Xác nhận xóa tài khoản. Người dùng đọc kỹ hướng dẫn được hiển thị trong pop-up xác nhận và bấm Delete nếu xác nhận xóa tài khoản, hoặc chọn Continue để huỷ yêu cầu xóa tài khoản. (screenshot

Trong trường hợp người dùng không sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động, email vào hello@deliany.co để yêu cầu xoá tài khoản. 

Deliany sẽ cần 90 ngày để thực hiện xóa dữ liệu tài khoản. Sau 90 ngày, việc xóa tài khoản Deliany là vĩnh viễn và không thể khôi phục. Đồng nghĩa bạn không thể đăng nhập hoặc xem lại các thông tin trong ứng dụng sau khi tài khoản đã bị xóa. Tuy nhiên, trong 90 ngày, bản sao thông tin của bạn có thể vẫn còn trong kho lưu trữ dự phòng mà chúng tôi dùng để khôi phục trong trường hợp có thảm họa, lỗi phần mềm hoặc sự cố mất dữ liệu khác. Chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin của bạn phòng khi có vấn đề pháp lý, vi phạm điều khoản hoặc để tránh phá hoại.

Sau khi bạn đã hủy tài khoản Deliany hiện tại, Deliany có quyền từ chối những yêu cầu thiết lập tài khoản mới của bạn trong tương lai


2. Chính sách bảo mật thanh toán


Hệ thống thanh toán thẻ trên website Deliany được cung cấp bởi đối tác cổng thanh toán Payme đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”), theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của Deliany đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.

Ngoài ra, Deliany còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

 • Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.

 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.

 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

 • Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Deliany áp dụng với khách hàng:

 • Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.

 • Khách hàng có tuỳ chọn sử dụng OTP để xác nhận giao dịch.

 • Hệ thống nội bộ giữa các modules của Deliany sử dụng các phương thức trao đổi mã hoá keys: Các hệ thống ứng dụng trao đổi dữ liệu nội bộ được mã hoá bằng bộ khóa private & public key đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu


bottom of page